Hizmet İçi Eğitim

Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Karşılaşılan yeni durumlar, yenilenen ve değişen mevzuatlar, teknolojik gelişmeler, eğitimi bir ihtiyaç olmaktan öteye zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. Sürekli değişen ve gelişen hayatta eğitimden uzak kalmak önce durağanlığa, ardından yetersizliğe dolayısıyla da başarısızlığa sebep olacaktır.

Başarılı kurumların başarılarının arkasında yetişmiş insan potansiyeli ve bu personele uygulanan sürekli eğitim anlayışı yer almaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşlarının “hizmet içi eğitim” den uzak kalmaları düşünülemez. Özellikle halkla birebir yakın temas halinde olan yerel yönetim kuruluşları, mevcut personelle yürüme zorunlulukları düşünüldüğünde koşulsuz müşteri (halk) memnuniyeti hedeflerine ancak hizmet içi eğitimle ulaşabilirler.

Hizmet içi eğitimlerin kaynak, zaman ve motivasyon kaybına yol açmaması için önceden belirlenen hedefler doğrultusunda, uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi ve sonunda muhakkak surette ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.

Eğitim; belli amaçlar doğrultusunda insanların tutum ve davranışlarında değişiklik yaratma süreci olarak tanımlanır. Hizmet içi eğitim ise; insan kaynaklarının işe girişinden, ayrılışına kadar geçen sürede, kurum amaçları doğrultusunda bilgi, beceri ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratma süreci olarak kabul edilir. Hizmet içi eğitim, insan kaynaklarının verimini yükseltir, performansını artırır, motivasyon sağlar, üst kadrolara hazırlar, mal ve hizmet üretiminde etkinliği sağlar, dinamizm katar, kurum içi iletişimi istenen seviyeye çıkarır.

Eğitim Konuları

Mevzuat Eğitimleri

Yönetim Teknikleri

İnovasyon

Toplam Kalite ve Verimlilik

Organizasyon Teknikleri ve Stratejik Planlama

Motivasyon

Kişisel Gelişim

İletişim