Kariyer

Huem Sektörel Danışmanlık ve Proje Merkezi Şirketi; eğitim, yayıncılık ve organizasyon alanında, kişi, kurum ve kuruluşlara, özellikle belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarına yönelik sosyal projeler gerçekleştirmekte, kültürel değerlerimiz doğrultusunda toplumun gelişmesine katkıda bulunacak modern çağın gereklerine uygun vasıflarla donanmış, aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektedir.